הקמת חברה בקולומביה

מספר מינימלי ומקסימלי של שותפים בחברה יקבע את סוג היישות המשפטית. אין מגבלות  על אזרחות השותפים ולכן אין מניעה להקים חברה שבה כל השותפים או חלקם הינם אזרחים זרים. כמו כן, אין מגבלה על כמות הון המניות, אך יחד עם זאת יש לקבוע את גובהו של ההון התחלתי בהתאם להון הנדרש להקמת העסק.

כל הישויות המשפטיות דורשות סוכן (נציג משפטי מקומי). הנציג המקומי מחויב להגיש דוחות תקופתיים, למלא טפסים ודוחות לצורכי החזרי מס. יחד עם זאת לנציג המקומי סמכויות מוגבלות אשר מפורטות בתקנון החברה. כל התאגידים והסניפים הכפופים לשליטת הרשויות באמצעות פיקוח של תאגידים או גוף אחר בעל סמכויות שוות ערך.

ישויות משפטיות של החברה בקולומביה כוללות מבנים רבים ומגוונים מחברה של בן אדם אחד, דרך שותפויות ועד לחברות ציבוריות. הפופולאריות מבניהם הינם:

חברת Sociedad Limitada  –  המוכרת כשותפות מוגבלת (SL). על מנת להקים שותפות מוגבלת קולומביאנית נדרשים בין 2 ל-25 שותפים, הקמת דירקטוריון שותפים ו-100% הפקדה של הון עצמי. החוק קובע כי שותפויות מוגבלות בעלות נכסים בגובה 1$ מיליון USD או מחזור שנתי מעל 600,000$ USD מחויבים להעסיק רו"ח מבקר.

תאגיד Sociedad anónima – להקמת תאגיד נדרשים לכל הפחות 5 בעלי מניות (לא קיימת מגבלה מקסימלית). זוהי צורת התאגדות הנפוצה ביותר לתאגידים אשר מטרתם בסופו של דבר הנפקה בבורסה. צורת התאגדות זו מאפשרת ליצור מכשירים פיננסיים מגוונים ולהתאימם לצרכי המימון השונים ואף תגמול עובדים. החוק מחייב קיום אסיפה כללית של בעלי המניות כסמכות עליונה, רו"ח מבקר והקמת דירקטוריון.

חברת מניות פשוטה Sociedad Anónima Simplificada – על מנת להקים חברת מניות פשוטה נדרש לפחות בעל מניות אחד ללא הגבלה של מקסימום בעלי המניות. זוהי צורת התאגדות הנפוצה ביותר בקולומביה מכיוון שתאגיד אינו מגביל תקופת התאגדות, אזור הקמה וככלל זוהי צורת התאגדות הגמישה ביותר הקיימת בקולומביה. סחירות של ני"ע של חברת מניות פשוטה יכולה להיות מוגבלת ל-10 שנים על פי החוק המקומי. החוק קובע כי שותפויות מוגבלות בעלות נכסים בגובה 1.2$ מיליון USD או מחזור שנתי מעל 750,000$ USD מחויבים להעסיק רו"ח מבקר.

סניף של חברה זרה

משמש בעיקר על ידי תאגידים של חברות כרייה (נפט וגז, פחם) כדי לנצל את הטבות המס בארץ מוצאם ולנצל את פטור מעמלות המרה הניתן על ידי החוק O & G רק בגלל שרוב הפעילות העסקית מתבצעת במטבע זר ובכך נהנית מפטורים. לרוב הסניפים יש רו"ח מבקר.

למידע נוסף אודות מיסוי בקולומביה יש ללחוץ כאן.

לשאלות נוספות אודות הקמת חברה בקולומביה, מיסוי בקולומביה, הגשת דוחות בין ישראל לקולומביה, אל תהססו וצרו קשר עם המומחים שלנו: tel-aviv.office@angels4u.co.il