yexpryx men
מצגת ההרצאה בנושא: "פעילות חברות באמצעות האינטרנט וחבות מע"מ של עסקים בענן" במסגרת השתלמות תעודה בנושא דיני מיסים, של לשכת עורכי הדין והפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית ירושלים.

 

tex kenes
סרטון היכרות עם TAXperts מחלקת המיסים החדשה שלכם